2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Попович Р. О.

Публікацій: 6
Стаття (англійською)

Підсилення явних нижніх границь для порядків елементів у розширеннях скінченних полів на основі циклотомічних поліномів

Попович Р. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 815–825

Явно побудовано елементи великого мультиплікативного порядку у будь-яких розширеннях скінченних полів на основі циклотомічних поліномів.

Стаття (українською)

Групова класифікація узагальнених рівнянь ейконала

Єгорченко І. А., Попович Р. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 11. - С. 1513-1520

Використовуючи новий підхід до групової класифікації, проведено симетрійний аналіз рівнянь вигляду $u_au_a = F(t, u, u_t)$, що узагальнюють відомі рівняння ейконала та Гамільтона — Якобі.

Стаття (українською)

Групова класифікація нелінійних рівнянь Шрьодінгера

Нікітін А. Г., Попович Р. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 8. - С. 1053-1060

Використовуючи запропонований авторами підхід до задач групової класифікації, проведено повну групову класифікацію нелінійних рівнянь Шрьодінгера вигляду iψ t + Δψ + F(ψ, ψ*) = 0.

Стаття (українською)

Про поля Нав'е-Стокса з лінійним завихренням

Попович Г. В., Попович Р. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 9. - С. 1223–1229

Опиеаио всі поля Нав'є - Стокса, що мають завихрення, лінійне за просторовими змігшими.

Стаття (українською)

Про рівняння Нав'є - Стокса з додатковою умовою $u_1^1 = u^3 = 0$

Попович В. О., Попович Р. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1363-1374

Проведено дослідження рівнянь Нав'є — Стокса при додатковій умові $u_1^1 = u^3 = 0$. В деяких випадках розв'язки зображені в замкненій формі. В інших випадках досліджувана система зведена до більш простих систем диференціальних рівнянь в частинних похідних (ДРЧП), для яких (після вивчення симетрійиих властивостей) побудовані класи часткових розв'язків.

Коротке повідомлення (українською)

Про симетрію та точні розв'язки одного рівняння переносу

Попович Р. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 121–125

Вивчена симетрія (як ліївська, так і $Q$-Умовна) одного лінійного рівняння переносу, одержані класи його точних розв'язків.