2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Жирний Г. Г.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Функциональный закон повторного логарифма для полей и его применения

Бондарев Б. В., Жирный Г. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 883–894

Для вінерівського поля з довільним скінченним числом параметрів побудовано закон повторного логарифма у функціональному вигляді. Розглянуто задачу про перебування випадкових полів одного типу в криволінійних межах. Виконання умови Каіролі-Уолша не вимагається.

Стаття (російською)

Некоторые свойства многопараметрических случайных полей

Бондарев Б. В., Жирный Г. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1609–1621

Досліджуються деякі властивості багатопараметричних випадкових полів: питання абсолютної неперервності мір, усереднення у багатопараметричному випадку. Для однієї стохастичної сис­теми побудовані нерівності великих відхилену.