2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Корольов М. Є.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Функциональный закон повторного логарифма для нормированных интегралов от процессов со слабой зависимостью

Бондарев Б. В., Королев М. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 490–499

Для нормованих інтегралів від процесів із слабкою залежністю доведено закон повторного логарифму у формі Штрассепа. Одержані результати застосовано при побудові криволінійної довірчої області, в якій буде знаходитись розв'язок рівняння з малим параметром.

Стаття (російською)

Неравенство С. Н. Бернштейна при усреднении эллиптических систем в периодических случайных средах

Бондарев Б. В., Королев М. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 12. - С. 1638-1650

Побудована експоненціальна нерівність С. Н. Бернштейна для нормованих флуктуацій розв'язку задачі Діріхле з швидкоосцилюючими періодичними випадковими коефіцієнтами відносно розв'язку усередненої задачі Діріхле.