2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Федоренко В. В.

Публікацій: 4
Ювілейна дата (українською)

Олександр Миколайович Шарковський (до 80-річчя від дня народження)

Іванов А. Ф., Коляда С. Ф., Майстренко Ю. Л., Парасюк І. О., Пелюх Г. П., Романенко О. Ю., Сівак А. Г., Самойленко В. Г., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І., Федоренко В. В., Хусаінов Д. Я., Шевчук І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 2. - С. 257-260

Коротке повідомлення (російською)

Асимптотическая периодичность траекторий интервала

Федоренко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 5. - С. 716-720

Розглядаються динамічні системи, що породжені неперервними відображеннями інтервалу I в себе. Доведено, що траєкторія інтервалу JI є асимптотично періодичною тоді і тільки тоді, коли J містить асимптотично періодичну точку.

Коротке повідомлення (російською)

Топологический предел траекторий интервалов простейших одномерных динамических систем

Федоренко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 425-430

Розглядаються динамічні системи, породжені неперервними відображеннями інтервалу в себе. Досліджується асимптотична поведінка траєкторій підмножин інтервалу. Зокрема доведено, що якщо ω-гранична множина довільної траєкторії — нерухома точка, то топологічна границя траєкторії будь-якого підінтервалу існує.

Ювілейна дата (українською)

Олександру Миколайовичу Шарковському — 60 років

Березанський Ю. М., Верейкіна М. В., Коляда С. Ф., Романенко О. Ю., Сівак А. Г., Федоренко В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 12. - С. 1602-1603