2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мамедова В. А.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про усувні множини розв'язків еліптичних та параболічних рiвнянь другого порядку у недивергентній формi

Гаджиїв Т. С., Мамедова В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 11. - С. 1485-1496

Розглянуто недивергентні єліптичні та параболiчнi рівняння другого порядку, у яких коєФіцієнти при старших членах задовольняють однорідну умову Ліпшиця. Знайдено достатню умову усувності компакту відносно цих рівнянь у просторі функцій Гельдера.