2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нгуєн Мань Хунг

Публікацій: 4
Стаття (англійською)

Про гладкість узагальненого розв'язку параболічної системи в областях з конічними точками на межі

Нгуєн Мань Хунг, Фам Трье Даонг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 6. - С. 857–864

Досліджуються перші початково-крайові задачі для параболічних систем в областях з конічними точками на межі. Вивчається гладкість їх розв'язків відносно часових змінних.

Стаття (англійською)

Про гладкість відносно часової змінної узагальненого розв'язку першої початкової крайової задачі для сильно параболічних систем на циліндрі з негладкою основою

Нгуєн Мань Хунг, Фам Трье Даонг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 1. - С. 78-87

Досліджується перша початкова крайопа задача для сильно параболічних систем Ііа нескінченному циліндрі з негладкою межею. Встановлено умови існування узагальненого розв'язку та його оцінку, а також оцінку похідної розв'язку.

Коротке повідомлення (англійською)

Про асимптотичну поведінку розв'язків перших початкових крайових задач для параболічних рівнянь

Нгуєн Мань Хунг, Тран Тхі Лоан

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 8. - С. 1143-1152

Розглянуто першу початкову крайову задачу для сильно параболічної системи на некінченному циліндрі із негладкою межею. Доведено деякі результати про існування, єдиність та асимптотичну поведінку розв'язків при t → ∞.

Коротке повідомлення (англійською)

Про стійкість напівлінійних неавтономних еволюційних рівнянь у банахових просторах та її застосування до сильно параболічних рівнянь

Нгуєн Мань Хунг, Тран Тхі Лоан

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1714-1719

Розглядається експоненціальна стійкість нульового розв'язку сильно неавтономних параболічних рівнянь. Знайдено умови для залежних від часу коефіцієнтів параболічного рівняння, при яких його розв'язки експоненціально збігаються до 0 при t → ∞.