2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Матаразо Г.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (англійською)

Асимптотичні розв'язки задачі Діріхле для рівняння теплопровідності з імпульсною дією

Матаразо Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 3. - С. 427–430

Запропоновано алгоритм побудови асимптотичних розвинень для розв'язків задачі Діріхле для рівняння теплопровідності з імпульсною дією.

Стаття (українською)

Незворотність часу та існування і єдність розв'язків у задачах лінійної в'язко-пружності

Матаразо Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 923-930

Вивчається задача теорії пружності для випадку, коли зв'язок між тензорами напруги та деформації Коші описується за допомогою лінійного інтегрального співвідношення. Доведено теореми про існування та єдиність розв'язку відповідних задач.

Коротке повідомлення (російською)

Про незворотність часу для електромагнітної лінійної системи спадкового типу

Матаразо Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 143–147

Для лінійної системи теорії електромагнетизму спадкового типу сформульовано умови, при яких гіпотеза про зворотність часу не виконується, якщо релаксаційна функція електромагнітного поля не має однакової поведінки на кінцях інтервалу свого визначення; у противному разі при тих же умовах можна довести, що ці функції є сталими.