2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ю-Ґсіен Ляо

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

D&P значення Шеплi: зважене розширення

Ю-Ґсіен Ляо

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 1. - С. 131-141

Спочатку запропоновано зважене розширення D&P значення Шеплi, а потiм вивчено кiлька властивостей еквiвалент- ностi мiж потенцiалiзовнiстю та деякими iншими властивостями. На основi цих еквiвалентностей та узгодженостi також отримано двi аксiоматизацiї.