2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кук Ю. В.

Публікацій: 6
Стаття (російською)

Проверка многих гипотез с помощью оптимальной расширенной нерандомизированной процедуры

Коваль В. Н., Кук Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 8. - С. 1042–1054

Запропоновано нову процедуру для перевірки гіпотез за допомогою оптимальних статистичних критеріїв.

Стаття (російською)

Проверка нескольких гипотез с помощью оптимальных статистических критериев. II

Кук Ю. В., Петунин Ю. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 5. - С. 506–515

Вивчається структура критичної функції оптимального статистичного критерію для перевірки довільного скінченного числа простих альтернативних гіпотез.

Стаття (російською)

Проверка гипотез с помощью оптимальных статистических критериев. I

Кук Ю. В., Петунин Ю. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 378–388

Пропонується методика побудови статистичних критеріїв, яку можна застосувати для перевірки довільного скінченного числа простих альтернативних гіпотез. Вводиться поняття оптимального статистичного критерію, окремими випадками якого є байесовський та мінімаксний критерії. Доводиться, що будь-який оптимальний статистичний критерій можна побудувати на підставі відношення правдоподібності.

Стаття (українською)

Оцінювання параметрів у схемі лінійної регресії при обмеженнях на коефіцієнти лінійної регресії

Кук Ю. В., Петунін Ю. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 463–472

Стаття (українською)

Новый метод построения оценок коэффициентов линейной регрессии

Кук Ю. В., Петунін Ю. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 2. - С. 237–243

Стаття (українською)

Асимптотика дисперсии наилучшей несмещенной линейной оценки неизвестного математического ожидания стационарного случайного процесса, полученной при равномерном разбиении интервала наблюдения

Кук Ю. В., Петунін Ю. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 2. - С. 214—227