2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Марковський А. І.

Публікацій: 7
Ювілейна дата (українською)

Ярослав Борисович Лопатинський (09.11.1906 - 10.03.1981)

Горбачук М. Л., Лянце В. Е., Марковський А. І., Михайлець В. А., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 11. - С. 1443-1445

Стаття (російською)

Об $L_p -L_q$ - оценках решений некоторых гиперболических уравнений

Марковский А. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 7. - С. 992–1008

Вказано умови на показники $р, q$ і розмірність простору $n$, при виконанні яких вірні $L_p -L_q$ оцінки розв'язків задачі Коші для гіперболічного рівняння другого порядку з сталими коефі­цієнтами.

Стаття (російською)

Замечания об $L_p — L_q$ оценках решений уравнения Клейна — Гордона.

Марковский А. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 2. - С. 233–245

Усуваються недоліки в доведеннях ряду оцінок, установлених раніше в статті Маршал­ла, Штрауса і Вайнгера, присвяченій $L_p — L_q$ оцінкам розв’язків рівняння Клейна — Гордона.

Стаття (українською)

Об Lp -оценках решений некоторых гиперболических уравнений

Марковський А. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 4. - С. 457–463

Доказывается, что условие $|1/2 -1/p| \leq 1/(n-1)$ необходимо и достаточно для оценки $||u(\cdot, t)||_{L^p} \leq C_t ||f(\cdot)||_{L^p}$ решения задачи Коши для волнового уравнения в $R^n$, возмущенного произвольным линейным дифференциальным оператором с постоянными коэффициентами, при нулевом начальном отклонении и начальной скорости $f(x)$.

Стаття (українською)

Об области значения эллиптического полинома

Марковський А. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 2. - С. 228—234

Однородный эллиптический полином с комплексными коэффициентами называется

Ювілейна дата (російською)

Ярослав Борисович Лопатинский (к 60-летию со дня рождения)

Данилюк И. И., Загорский Т. Я., Марковский А. И.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 2. - С. 95-99

Коротке повідомлення (російською)

Об области значения максимального дифференциального оператора с постоянными коэффициентами в полупространстве

Марковский А. И.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1965. - 17, № 4. - С. 109-112