2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тарасенко А. А.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

О связи между нормами операторов с особенностями на концах в весовых пространствах Гельдера и Лебега

Карелин А. А., Тарасенко А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 3. - С. 397-406

Видiлено клас операторiв з особливостями на кiнцях контура, для яких доведено нерiвностi мiж нормами у вагових просторах Гельдера i Лебега. Наведено конкретнi види операторiв, якi задовольняють умови основної теореми про зв’язок норм. Отриманi результати можуть використовуватися для дослiдження операторiв у вагових просторах Гельдера на основi вiдомих результатiв у вагових просторах Лебега.

Стаття (українською)

Умови оборотності для функціональних онераторів iз зсувом у просторах Гельдера з вагою

Карелін О., Тарасенко А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 11. - С. 1557-1568

Розглядаються функціональні оператори із зсувом у просторах Гельдера з вагою. Основним результатом роботи є встановлення умов оборотності для цих операторів. Вказано види оберненого оператора. Як застосування запропоновано використовувати отримані результати для розв'язання рівнянь із зсувом, які виникають при дослідженні циклічних моделей природних систем з ресурсами, що відновлюються.

Коротке повідомлення (російською)

Линейные комбинации вольтеррова диссипативного оператора и его сопряженного

Губреев Г. М., Олефир Е. И., Тарасенко А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 5. - С. 706–711

У сепарабельному гільбертовому просторі вивчаються спектральні властивості лінійних комбінацій вольтеррового дисипативного оператора та спряженого з ним.