2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мусіна А. А.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Асимптотическая скорость сходимости двухслойного итерационного метода вариационного типа

Жук П. Ф., Мусина А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 12. - С. 1622–1635

Наведено визначення і досліджено залежність від початкового наближення асимптотичної швидкості збіжності двошарового симетризовного ітераційного методу варіаційного типу. Знайдено явний вираз істотної (за мірою Лебега) області її значень. Охарактеризовано її область неперервності.