2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кравченко Р.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Про жорсткiсть градiєнтного рангу в групi промiжного зростання

Григорчук Р. І., Кравченко Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 165-176

Введено та вивчено властивiсть жорсткостi градiєнтного рангу для прикладу групи $\scr G$ промiжного зростання, що була введена першим автором в роботi [Grigorˇcuk R. I. On Burnside’s problem on periodic groups // Funktsional. Anal. i Prilozhen. – 1980. – 14, № 1. – P. 53 – 54]. Показано, що $\scr G$ є нормально $(f, g)$-RG жорсткою, де $f(n) = \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}(n)$ та $g(n) = \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}(\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}(n))$.

Стаття (англійською)

Графи Шрайєра самоподібної дiї групи Гейзенберга

Бондаренко І., Кравченко Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 11. - С. 1456–1462

Побудовано точну самоподiбну дію дискретної групи Гейзенберга з наступними властивостями. Дія є рекурентною, скінченностановою, сферично транзитивною, нестискуючою та існують графи Шрайєра дії групи на межі дерева з різними степенями зростання.