2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Хатамлех Р.

Публікацій: 4
Стаття (англійською)

Оператори Якобi та ортогональнi операторнозначнi полiноми. ІІ

Золотарьов В. А., Хатамлех Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 6. - С. 836-847

Iз використанням системи операторнозначних ортогональних полiномiв побудовано аналоги просторiв Л. де Бранжа та встановлено їх зв’язок з теорiєю несамоспряжених операторiв.

Стаття (англійською)

Оператори якобi та ортогональнi операторнозначнi полiноми. I

Золотарьов В. А., Хатамлех Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 2. - С. 228-239

Показано, що будь-який самоспряжений оператор, заданий у сепарабельному гiльбертовому просторi, унiтарно еквiвалентний блочному оператору Якобi. Побудовано систему ортогональних операторнозначних полiномiв.

Стаття (англійською)

Трикутнi моделi комутативних систем лiнiйних операторiв, близьких до унiтарних

Золотарьов В. А., Хатамлех Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 5. - С. 694-711

Побудовано трикутнi моделi комутативних систем лiнiйних обмежених операторiв, близьких до унiтарних. Побудову цих моделей засновано на подовженнi основних спiввiдношень для характеристичної функцiї вздовж загального ланцюжка iнварiантних просторiв.

Стаття (англійською)

Про двовимірні модельні зображення одного класу комутуючих операторів

Золотарьов В. А., Хатамлех Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 1. - С. 108–127

У статті Золотарьова В. О. „Про трикутні модєлі систем двічі переставних onepaTopiB" (Докл. АН АрмССР. - 1976. - 63, № 3. - С. 136-140) для системи двічі переставних лінійних обмежених цілком несамоспряжених операторів $\{A_1, A_2\} ([A_1, A_2] = 0, [A_1 ∗ , A_2] = 0)$ такої, що ранг $(A_1)_I (A_2)_I  = 1 (2i(A_k )_I  = A_k  − A_k ∗,\; k = 1, 2)$ i спектр кожного із операторів $A_k, k = 1, 2$, зосереджено в нулі, побудовано трикутну модель, яка є системою операторів інтегрування по незалежній змінній в $L_{Ω^2}$, де $Ω = [0,a] x [0,b]$. В даній статті одержано узагальнення цього результату на випадок, коли область О модельного простору є компактом у $ℝ^2 $, обмеженим прямими $x = a,\; y = b$ i спадною гладкою кривою $L$, що з'єднує точки $(0, b)$ i $(a, 0)$.