2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Хосрави B.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Ггрупи з тим самим простим графом, що й проста група $D_n (5)$

Бабай А., Хосрави B.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 5. - С. 598–608

Нехай $G$ — скшченна група. Простий граф групи G$G$ позначимо через $Γ(G)$. Нехай $G$ — скінченна група така, що $Γ(G) = Γ(D_n (5))$, де $n ≥ 6$. Як основний результат роботи доведено, що для непарних $n$ група $G$ розтзнається простим графом, а для парних $n$ група $G$ є такою, що квазiрозпiзнається простим графом.