2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Алієв А. Р.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

О волновых операторах для многомерного электромагнитного оператора Шредингера в дивергентной форме

Алиев А. Р., Эйвазов Э. Х.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1011-1020

Методом Кука доведено iснування хвильових операторiв для багатовимiрного електромагнiтного оператора Шредiнгера у дивергентнiй формi. Крiм того, при певних умовах на коефiцiєнти даного оператора встановлено iзометричнiсть його хвильових операторiв. При цьому знайдено початковi областi цих операторiв.

Коротке повідомлення (російською)

О разрешимости операторно-дифференциального уравнения четвертого порядка с кратной характеристикой

Алиев А. Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 5. - С. 699–707

У просторі типу Соболєва з експоненціальною вагою встановлено достатні умови коректної й однозначної розв'язності на всій осі операторно-диференціального рівняння четвертого порядку, головна частина якого має кратну характеристику. Знайдено оцінки норм операторів проміжних похідних, пов'язаних з умовами розв'язності. Крім того, встановлено зв'язок між показником ваги i нижньою межею спектра основного оператора, що входить до головної частини рівняння. Отримані результати проілюстровано на прикладі задачі для диференціальних рівнянь з частинними похідними.