2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дегер У.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Про ступiнь апроксимацiї матричними середнiми в узагальненiй метрицi Гельдера

Дегер У.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 4. - С. 485-494

Визначено ступiнь апроксимацiї функцiй матричними середнiми їх рядiв Фур’є в новому просторi функцiй, уведених Дасом, Насом та Реєм. Зокрема, розширено деякi результати Лейндлера, а також деякi iншi результати шляхом послаблення умов монотонностi в результатах, отриманих Сiнгхом та Сонкером для деяких класiв числових послiдовностей, що були введенi Мoгапатра та Сaлoм, тa наведено новi результати, отриманi за допомогою матричних сeреднiх.

Коротке повідомлення (англійською)

Про статистичну збіжність метричнозначних послідовностей

Дегер У., Довгошей О. А., Куцукаслан М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 5. - С. 712–720

Вивчаються умови на щільність підпослідовності статистично з6іжної послідовності, за яких ця підпослідовність також є статистично збіжною. Деякі достатні умови такого типу та майже обернені необхідні умови отримано в постановці загальних метричних просторів.