2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кліщук Б. А.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Нижние оценки объема образа шара

Клищук Б. А., Салимов Р. Р.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 6. - С. 774-785

УДК 517.5
Розглядаються кільцеві $Q$-гомеоморфізми відносно $p$-модуля у просторі $\Bbb R^{n}$ при $p>n.$ Отримано нижню оцінку об'єму образу кулі при таких відображеннях. Розв'язано екстремальні задачі про мінімізацію функціоналів об'єму образу кулі і площі образу сфери.

Коротке повідомлення (російською)

Теоремы о включении для многозначных отображений

Зелинский Ю. Б., Клищук Б. А., Ткачук М. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 7. - С. 1003–1005

Вивчаються дєякі властивості багатозначних відображень в евклідовому просторі Доведено теореми про нерухому точку для багатозначних відображень, звуження яких на деяку підмножину в замиканні області задовольняють „умо- ву когострого кута" або „умову строгого когострого кута". Подібні результати отримано i для звужень багатозначних відображень, які задовольняють деякі метричні обмеження.