2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тютянов В. Н.

Публікацій: 3
Коротке повідомлення (російською)

Факторизации конечных групп $r$ -разрешимыми подгруп- пами с заданными вложениями

Княгина В. Н., Тютянов В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 10. - С. 1431–1435

Нехай $X$ — деяга підмножина множини натуральних чисел. Підгрупа $H$ називається $X$-субнормальною підгрупою групи $G$, якщо існує ланцюжок підгруп $H = H_0 ⊆ H_1 ⊆ … ⊆ H_n = G$ такий, що $|H_i : H_{i-1}| ∈ X$ для всіх $i$. У даній роботі встановлено розв'язність i $r$-розв'язність скінченної групи $G = AB$ з деякими обмеженнями на підгрупи $A$ i $B$ , а також на множину $X$.

Стаття (російською)

К гипотезе Холла

Тютянов В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 7. - С. 981-990

Отримано новий критерій розв'язності скінченної групи із заданою сім'єю холлових підгруп.

Коротке повідомлення (російською)

О теоремах типа Силова для конечных групп

Тютянов В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1426-1430

Знайдено новий клас скінченних груп, для якого справедлива D π-теорема.