2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Василянськая В. С.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Аналоги сферического преобразования на гиперболической плоскости

Василянская В. С., Волчков Вит. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 4. - С. 469-484

Визначено поняття „$s$”-згортки на гiперболiчнiй площинi $H^2$ та розглянуто її властивостi. Вивчено аналоги сферичного перетворення на просторах розподiлiв iз компактним носiєм у $H^2$. Доведено теорему типу Пелi – Вiнера – Шварца для вказаних перетворень.