2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Прасад Т.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Стабiльнiсть рiзних версiй теорем типу Вейля для тензорного добутку

Прасад Т., Рашид М. Х. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 4. - С. 542-550

Вивчаються трансформованi версiї теорем типу Вейля для операторiв $T$ i $S$ та їх тензорного добутку $T \otimes S$ у нескiнченновимiрнiй постановцi.