2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Потапенко А. Ю.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Лапласиан по мере на римановом многообразии и задача Дирихле. II

Богданский Ю. В., Потапенко А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 11. - С. 1443-1449

Запропоновано $L^2$ -версiю лапласiана за мiрою на (нескiнченновимiрному) рiмановому многовидi. Розв’язується задача Дiрiхле для рiвнянь з уведеним лапласiаном в областi рiманового многовиду певного класу.

Стаття (російською)

Лапласиан по мере на римановом многообразии и задача Дирихле. I

Богданский Ю. В., Потапенко А. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 7. - С. 897-907

Запропоновано $L^2$ -версiю лапласiана за мiрою на (нескiнченновимiрному) рiмановому многовидi. Розв’язано задачу Дiрiхле для рiвнянь з уведеним лапласiаном в областi рiманового многовиду певного класу.