2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ладра М.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Класифiкацiя природно градуйованих алгебр Зiнбєля з характеристичною послiдовнiстю $(n - p,\, p) $

Адашев Й. К., Ладра М., Оміров Б. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 867-883

УДК 512.5
Продовжено опис деяких класів нільпотентних алгебр Зінбєля.
Основну увагу зосереджено на вивченні алгебр Зінбєля з обмеженнями на градацію та характеристичну послідовність, а саме, отримано класифікацію природно градуйованих алгебр Зінбєля з характеристичною послідовністю $(n-p,p).$

Стаття (англійською)

Автоморфiзми та похiднi алгебр Лейбнiца

Ладра М., Ріхсибоєв І. М., Турдібаєв Р. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 7. - С. 933-944

Деякi загальнi властивостi автоморфiзмiв та похiдних, що вiдомi для алгебр Лi, розширeно на випадок комплексних алгебр Лейбнiца. Встановлено аналоги розкладу Джордана – Шевальє для похiдних та мультиплiкативного розкладу для автоморфiзмiв скiнченновимiрних комплексних алгебр Лейбнiца.