2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кумар Р.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (англійською)

Поправка до роботи „спадковi властивостi мiж кiльцем та його максимальними пiдкiльцями”

Гаур А., Кумар Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 4. - С. 583-584

Нехай $R$ — комутативне кiльце з одиницею. В роботi [2] (твердження 3.1) Азаранг довiв, що у випадку, коли $R$ — iнтегральна множина, а $S$ — максимальне пiдкiльце $R$, iнтегрально замкнене в $R$, iз рiвностi $\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{m}(S) = 1$ випливає, що $\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{m}(R) = 1$ тодi i тiльки тодi, коли $(S : R) = 0$. Наведено приклад, який показує, що це твердження є неправильним.

Стаття (українською)

Похилi свiтлоподiбнi занурення з невизначеного майже ермiтового многовиду в свiтлоподiбний многовид

Бхатія С. С., Кумар Р., Сачдєва Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 7. - С. 963-971

Введено поняття похилих свiтлоподiбних занурень з невизначеного майже ермiтового многовиду в свiтлоподiбний многовид. Доведено теореми iснування для таких занурень. Вивчено необхiднi та достатнi умови для того, щоб листки розподiлiв були повнiстю геодезичними розшаруваннями в невизначених майже ермiтових многовидах.