2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кошляков В. М.

Публікацій: 20
Стаття (російською)

Метод усреднения в проблеме устойчивости движения твердого тела, подвешенного на струне

Кошляков В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 4. - С. 467–475

На основі методу усереднення Боголюбова – Митропольського розглядається стійкість вертикального обертання тіла, підвішеного на струні.

Ювілейна дата (українською)

До 90-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського

Березанський Ю. М., Горбачук М. Л., Королюк В. С., Кошляков В. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Самойленко Юл. І., Степанець О. І., Тамразов П. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 2. - С. 147–151

Ця стаття присвячується Почесному директору Інституту математики HAH України, академіку HAH України i Російської AH Юрію Олексійовичу Митропольському з нагоди його дев'яносторічного ювілею. Саме видатному вченому Ю. О. Митропольському належать піонерські роботи по створенню і розробці методів дослідження нелінійних коливань систем з повільно змінними амплітудою і фазою, які зараз загальновідомі як метод Крилова - Боголюбова - Митропольського і теорія Митропольського для дослідження нелінійних коливальних систем. З нагоди дев'яносторіччя Юрія Олексійовича Митропольського варто знову повернутися до головних етапів життя цієї видатної людини і згадати його славний життєвий шлях і ті великі випробування і складнощі, що ставали перед ним.

Ювілейна дата (українською)

Іван Олександрович Луковський (до 70-річчя від дня народження)

Кореновський А. А., Королюк В. С., Кошляков В. М., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 10. - С. 1418-1419

Стаття (українською)

Олексій Миколайович Боголюбов (до 90-річчя від дня народження)

Кошляков В. М., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Урбанський В. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 3. - С. 294-295

Стаття (російською)

Структурный анализ некоторого класса динамических систем

Кошляков В. Н., Макаров В. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1089-1096

Методика структурних перетворень динамічних систем, запропонована в попередніх роботах першого з авторів, розвивається стосовно систем, що містять неконсервативиі позиційні структури. Методика грунтується па структурному перетворенні, яке дає можливість, ие змінюючи властивостей стійкості вихідної системи, виключити з неї неконсервативиі позиційні члени.

Ювілейна дата (українською)

Анатолій Михайлович Самойлепко (до шістдесятиріччя від дня народження)

Березанський Ю. М., Бойчук О. А., Корнійчук М. П., Королюк В. С., Кошляков В. М., Кулик В. Л., Лучка А. Ю., Митропольський Ю. О., Пелюх Г. П., Перестюк М. О., Скороход А. В., Скрипник І. В., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 1. - С. 3–4

Стаття (російською)

О структурных преобразованиях уравнений возмущенного движения некоторого класса динамических систем

Кошляков В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 535–539

Розглядається загальна методика структурних перетворень деякого класу динамічних систем з гіроскопічними силами, яка приводить до виключення гіроскопічних членів із вихідних рівнянь збуреного руху. Не змінюючи якісних властивостей названих рівнянь, ця методика спрощує їх дослідження.

Стаття (російською)

Об устойчивости движения симметричного тела, установленного на ви­брирующем основании

Кошляков В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1661–1666

Розвиваються результати робіт [1 — 5]. Показана можливість стабілізації за допомогою верти­кальної вібрації нестійких станів симетричного тіла, що обертається.

Ювілейна дата (українською)

Іван Олександрович Луковський (до 60-річчя від дня народження)

Коренівський Д. Г., Кошляков В. М., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 8. - С. 1136-1137

Коротке повідомлення (російською)

Обобщенные уравнения Эйлера в кватернионных составляющих

Кошляков В. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1414–1416

Узагальнюється одержаний у роботах [1-3] кватерніонний аналог динамічних рівнянь Ейлера на випадок зв’язаного з тілом довільного тригранника.

Стаття (українською)

О неустойчивости вертикального вращения тяжелого тела

Кошляков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 9. - С. 1214–1221

К задаче движения тяжелого быстро вращающегося тела вблизи вертикали применяется аппарат параметров Родрига — Гамильтона. Построено точное частное решение исходной нелинейной системы. Получены условия неустойчивости этого решения.

Стаття (українською)

Об уравнениях движения тяжелого твердого тела в параметрах Родрига — Гамильтона

Кошляков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 2. - С. 182-192

Выясняются обстоятельства неустойчивости быстровращающегося около вертикали тела с произвольным распределением масс при условии, что центр тяжести не лежит на оси собственного вращения тела.

Стаття (українською)

Алгебры симметрий вполне интегрируемых динамических систем

Кошляков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 2. - С. 192-198

Изучаются алгебры симметрий однородных нелинейных динамических систем вида $u_t = K[u]$. В качестве примера рассмотрена нелинейная вполне интегрируемая динамическая система типа Буссинеска.

Стаття (українською)

Исследования по механике в Институте математики АН УССР за 50 лет

Кошляков В. М., Луковський І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1984. - 36, № 5. - С. 576 – 583

Стаття (українською)

О работах по прикладной теории гироскопов, механике твердого и деформируемого тела в Институте математики АН УСС

Калинович В. Н., Кошляков В. М., Митропольський Ю. О., Стороженко В. О., Темченко М. Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 4. - С. 448—464

Обзор посвящен исследованиям, выполненным в Институте математики АН УССР в направлениях:

Стаття (українською)

Уравнения тяжелого твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки, в унитарных и эрмитовых матрицах

Кошляков В. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 1. - С. 8-16

Стаття (російською)

Об уравнениях гиростата в параметрах Родрига—Гамильтона

Кошляков В. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 5. - С. 657–663

Стаття (українською)

О применении параметров Родрига — Гамильтона и Кэйли — Клейна к задаче о движении тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки

Кошляков В. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 2. - С. 179–187

Стаття (українською)

О работах по теории гироскопов в Институте математики АН УСС

Бойчук О. Ф., Калинович В. Н., Кошляков В. М., Митропольський Ю. О., Стороженко В. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 6. - С. 618-629

Статья носит обзорный характер. В ней отражены основные результаты исследований в области теории гироскопов, проведенных в Институте математики АН УССР. Обзор ведется в следующих направлениях:

Стаття (українською)

Об уравнениях движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки

Кошляков В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 5. - С. 677—681

В работе получены динамические уравнения общего случая движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки в функциях параметров Родрига—Гамильтона. Дается приложение названных уравнений для анализа устойчивости движения тела для случая Лагранжа—Пуассона.