2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Собчук В. С.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Про періодичні розв'язки рівняння нелінійного осцилятора з імпульсною дією

Самойленко А. М., Самойленко В. Г., Собчук В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 6. - С. 827–834

Вивчаються періодичні розв'язки та поведінка фазових траекторій диференціального рівняння нелінійного осцилятора з імпульсною дією у нефіксовані моменти часу.

Стаття (українською)

Обернені задачі теорії нарізно не­перервних відображень

Маслюченко В. К., Михайлюк В. В., Собчук В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 9. - С. 1209–1220

Вивчається задача про побудову нарізно неперервної функції на добутку двох топологічних просторів, яка має задану множину точок розриву, і споріднені з нею, зокрема задача про побудову поточково збіжної послідовності неперервних функцій, яка має задані множину точок нерівномірної збіжності і множину точок розриву граничної функції. В метризовному випадку перша задача розв’язана для сепарабельних F,-множин, проекції яких на кожний співмножник є першої категорії. Друга ж — для пари вкладених $F_σ$ -множин першої категорії в досконало нормальному просторі. Показано також, що для одноточкової множини в добутку тихоновських кубів, один з яких має незліченну вагу, перша задача має негативний розв’язок.

Лист до редакції (російською)

По поводу статьи «Теорема подобия для поверхностей в римановом пространстве $R_m$» (Укр. матем. ж., т. XVI, № 3)

Собчук В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1964. - 16, № 5. - С. 712

Коротке повідомлення (російською)

Теорема подобия для поверхностей $R_n$ в римановом пространстве $R_m$

Собчук В. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1964. - 16, № 3. - С. 413-417