2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Лан Шуан-Тін

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Порядок росту мероморфних розв’язкiв рiзницевого рiвняння

Лан Шуан-Тін, Чень Цзон-Сюань

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 11. - С. 1561-1570

Оцiнено порядок росту мероморфних розв’язкiв деяких лiнiйних рiзницевих рiвнянь та вивчено спiввiдношення мiж показниками збiжностi нулiв та порядком зростання цiлих розв’язкiв лiнiйних рiзницевих рiвнянь.