2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Михалін Г. О.

Публікацій: 10
Стаття (українською)

Узагальнення однієї теореми Рогозинських

Деканов С. Я., Михалін Г. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 2. - С. 220-227

Вказано необхідні і достатні умови, які накладаються на числові функції $αj(x), j ∈ N, x ∈ X,$ для того щоб з умов $K(f j ⊂ K(f 1) ∀j≥2$ і $\mathop {\lim }\limits_{U_r } \sum\nolimits_{j = 1}^\infty {\alpha _j (x)f_j (x) = a}$ випливала умова $\mathop {\lim }\limits_{U_r } f_1 (x) = a.$ Функції $f_j(x)$ рівномірно обмежені на множині $X$ і набувають значень з обмежено компактного простору $L$, a $K(f_j)$ — ядро функції $f_j$. Відома теорема Рогозинських випливає з доведених тверджень, коли $X = N, α_j (x) ≡ α_j$, а простір $L$ є $m$ -вимірним евклідовим простором.

Стаття (українською)

Тауберові теореми із залишком для $(H, p, α, β)$- і $(C, p, α, β)$-методів підсумовування функцій двох змінних

Алданов В. М., Михалін Г. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 8. - С. 1036–1044

We consider a general method of obtaining Tauberian theorems with remainder for Hölder- and Cesarotype methods of summation.

Стаття (українською)

Тауберовы теоремы с остатком для методов суммирования типа методов Гельдера и Чезаро

Михалін Г. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 7. - С. 918-923

Стаття (українською)

О теоремах типа Харди — Литлвуда

Михалін Г. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 4. - С. 471-478

Стаття (українською)

О ядре средних Вороного для ограниченной последовательности

Михалін Г. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 6. - С. 675– 682

Стаття (українською)

Условия совпадения ядра последовательности с ядрами ее $(R,p_n,\alpha)$ и $(J,p_n)$ средних

Михалін Г. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 5. - С. 504–509

Стаття (українською)

Теоремы тауберова типа для (J, p n)-методов суммирования

Михалін Г. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 6. - С. 763–770

Стаття (українською)

Об одном свойстве одного класса (R, pn, α)-методов суммирования рядов и теоремы тауберова типа

Михалін Г. О., Тесленко Л. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 2. - С. 194–203

Стаття (українською)

Об одной теореме типа Мазура — Орлича

Михалін Г. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 4. - С. 460–468

Стаття (українською)

Обобщение теоремы Агнью и о равносильности методов Кожина методам Чезаро суммирования рядов на множестве ограниченных последовательностей

Михалін Г. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 1. - С. 95–98