2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мельник О. М.

Публікацій: 3
Ювілейна дата (українською)

До 200-річчя від дня народження академіка В. Я. Буняковського

Мельник В. С., Мельник О. М., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 12. - С. 1675-1683

Стаття (українською)

Нелокальна крайова задача для пара­болічних рівнянь

Задорожна П. М., Мельник О. М., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 12. - С. 1621–1626

Досліджена задача з нелокальними умовами за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для параболічних за Г. Є. Шиловим рівнянь довільного порядку зі сталими коефіцієнтами. Встановлено умови існування та єдиності класичного розв’язку задачі. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв’язку задачі.

Стаття (російською)

Строение унитальных матричных многочленов с попарно различными характеристическими корнями

Мельник О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 69–77

Для унитальных матричных многочленов с попарно различными характеристическими корнями исследована задача их строения: подобия, приводимости преобразованием подобия к блочно- треугольному, блочно-диагональному, в частности треугольному и диагональному видам, а так же выделения линейных множителей.