2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Клюс І. С.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Багатоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь

Клюс І. С., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 22-29

Досліджено коректність задачі з багатоточковими умовами за виділеною змінною і та умовами періодичності за координатами $x_1,...,x_p$ для рівнянь, не розв'язних відносно старшої похідної по $t$, із псеидодифереіщіальними операторами. Встановлено умови однозначної розв'язності задачі та доведено метричні твердження, що стосуються оцінок знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі.

Стаття (українською)

Багатоточкова задача для рівнянь із частинними похідними, не розв'язних відносно старшої похідної за часом

Клюс І. С., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 12. - С. 1604–1613

Досліджено коректність задач з багатоточковими умовами за часовою змінною для рівнянь з частинними похідними, не розв'язних відносно старшої похідної за часом. На основі метричного підходу проведено оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язків задач.

Стаття (українською)

Багатоточкова задача для гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами

Василишин П. Б., Клюс І. С., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 11. - С. 1468-1476

На основі метричного підходу досліджено питання класичної коректності задачі з багатоточковими умовами за часовою координатою в циліндричній області для лінійних гіперболічних рівнянь порядку $2n (n > 1)$ зі змінними відносно $x$ коефіцієнтами в циліндричній області. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі. Одержані результати є розвитком робіт [1-7].