2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Марчук H. А.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Про диференційовність у сенсі Фреше інваріантних торів зчисленних систем різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах

Марчук H. А., Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 75-90

Методом функції Гріна - Самойленка побудовано інваріантні тори лінійної та нелінійної систем дискретних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей, визначених на нескінченновимірних торах. Знайдено достатні умови дифсренційовності інваріантних торів у сенсі Фреше.

Стаття (українською)

Про гладкість інваріантного тора зчислениої системи різницевих рівнянь з параметрами

Марчук H. А., Теплінський Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1241-1250

Знайдено достатні умови диференційовності інваріантного тора, зчисленної системи лінійних різницевих рівнянь, визначеної на скінченновимірному торі, за кутовою змінною та параметром, який містить вихідна система рівнянь.