2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Вітюк А. Н.

Публікацій: 8
Коротке повідомлення (російською)

Разрешимость трехточечной краевой задачи для дифференциального включения второго порядка

Витюк А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 1. - С. 132-137

Досліджено існування розв'язків трьохточкової крайової задачі для диференциального включення другого порядку.

Коротке повідомлення (українською)

Существование решений дифференциального включения дробного порядка с полунепрерывной сверху правой частью

Вітюк А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1562–1565

Доведено теорему про існування розв'язків диференціального включення $D_0^\alpha u(x) \in F(x,u(x)), u_{1 - \alpha } (0) = \gamma , \left( {u_{1 - \alpha } (x) = 1_0^{1 - \alpha } u(x)} \right),$ де $\alpha \in (0,1), D_0^\alpha u(x) \left( {1_0^{1 - \alpha } u(x)} \right)$—похідна (інтеграл) Рімана - Ліувілля порядку $α$, а многозначне відображення $F(x, u)$ напівнеперервне зверху по $u$.

Стаття (російською)

Усреднение в интегральных многозначных уравнениях Вольтерра

Витюк А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1622–1626

Наведено обгрунтування однієї схеми усереднення для інтегральних многозначних рівнянь Вольтерра.

Коротке повідомлення (російською)

О решениях гиперболических дифференциальных включений с невыпуклой правой частью

Витюк А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 531–534

Для диференціального включення и $ху є F (х, у, u)$ із неопуклою правою частиною, яка задовольняє умову Ліпшіца по $х, у, u$ и доведено існування узагальненого розв'язку, який має неперервні частинні похідні $u_х, u_y$.

Стаття (українською)

Теорема H. H. Боголюбова для гиперболических дифференциальных включений

Вітюк А. Н., Клименко С. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 5. - С. 641–645

Стаття (українською)

О разрешимости одного класса краевых задач для систем гиперболических дифференциальных уравнений

Вітюк А. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 5. - С. 611—613

Получены достаточные условия разрешимости краевой задачи

Стаття (українською)

Разрешимость и разностный метод решения краевой задачи для системы дифференциальных уравнений гиперболического типа

Вітюк А. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 1. - С. 50–53

Стаття (українською)

Приближенное решение обобщенной задачи Коши методом осреднения функциональных поправок

Вітюк А. Н.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 2. - С. 152–160