2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Білусяк Н. І.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Задача типу Діріхле для систем рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом

Білусяк Н. І., Комарницька Л. І., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1592-1602

Встановлено умови коректної розв'язності задачі з умовами типу Діріхле за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для систем рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі.

Коротке повідомлення (українською)

Крайова задача для слабкопелінійних гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами

Білусяк Н. І., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1281-1286

Встановлено умови однозначної розв'язності крайової задачі з даними на всій границі циліндричної області $D \subset \mathbb{R}^{p + 1}$ для слабконелінійного гіперболічного рівняння порядку $2n,\; n > (3p + 1)/2$, зі змінними за просторовими координатами коефіцієнтами. Дослідження задачі пов'язане з проблемою малих знаменників.

Коротке повідомлення (українською)

Крайова задача з даними на всій границі області для слабконеліиійних гіберболічпих рівнянь

Білусяк Н. І., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 244-249

В області, яка є декартовим добутком відрізка на р-вимірний тор, досліджено крайову задачу для слабкоиеліиійиих гіперболічних рівнянь високого порядку. Для майже всіх (стосовно міри Лебега) параметрів області встановлено умови існування єдиного розв'язку розглядуваної задачі.