2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Комарницька Л. І.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Задача типу Діріхле для систем рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом

Білусяк Н. І., Комарницька Л. І., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 12. - С. 1592-1602

Встановлено умови коректної розв'язності задачі з умовами типу Діріхле за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для систем рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі.

Стаття (українською)

Крайові задачі для диференціального рівняння, не розв'язного відносно старшої похідної за часом

Комарницька Л. І., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С. 1197–1208

Встановлено умови існування та єдиності розв'язків задач з локальними крайовими умовами за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами, не розв'язних відносно старшої л охідної за часом. Доведено метричну теорему про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язків задач.