2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Абдуллаєв Г. А.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Полиномиальные неравенства типа Бернштейна – Уолша в областях, ограниченных кусочно асимптотически конформной кривой с внутренними ненулевыми углами в пространстве Бергмана

Абдуллаев Г. А., Абдуллаев Ф. Г., Шимшек Д.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 5. - С. 583-595

УДК 517.5
Продовжено вивчення порядку зростання модуля довiльного алгебраїчного полiнома у ваговому просторi Бергмана, де контур i ваговi функцiї мають деякi особливостi. Зокрема, отримано початкову оцiнку типу Бернштейна –Уолша для алгебраїчних полiномiв у необмежених областях з кусково асимптотично конформною кривою з внутрiшнiми ненульовими кутами у ваговому просторi Бергмана

Стаття (англійською)

Полiномiальнi нерiвностi у квазiдисках на зважених просторах Бергмана

Абдуллаєв Г. А., Абдуллаєв Ф. Г., Тунс Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 5. - С. 582-598

Продовжено дослiдження оцiнок типу Нiкольського та Бернштейна – Уолша для комплексних алгебраїчних полiномiв в обмежених та необмежених квазiдисках на зважених просторах Бергмана.

Стаття (англійською)

Про деякі властивості ортогональних на площині поліномів в областях комплексної площини. III

Абдуллаєв Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 12. - С. 1588-1599

Вивчаються ортогональні поліноми вищих порядків в областях з вагою за умови, що крайові та вагові функції мають сипгулярпості і не задовольняють умови накладання.