2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Коваленко Л. Г.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

О дробном интегродифференцировании комплексных полиномов в $L_0$

Коваленко Л. Г., Стороженко Э. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 5. - С. 705-710

Встановлено нерiвностi типу Бернштейна для дробових iнтегропохiдних довiльних алгебраїчних полiномiв у просторi $L_0$.