2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Давиденко А. А.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Про один метод введення локальних координат в околі інваріантної тороїдальної множини

Давиденко А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1336-1347

Розглянуто один метод введення локальних координат в околі m-вимірного інваріантного тора динамічної системи диференціальних рівнянь в евклідовому просторі m у розмірностях, пов'язаних співвідношенням m + 1 < n ≤ 2m.