2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Крвавич Ю. В.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Диференційовність дробових інтегралів, ядра яких ви- значаються за допомогою фрактального броунівського руху

Крвавич Ю. В., Мішура Ю. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 30-40

Доведено стохастичну теорему Фубіні для вінерівських інтегралів відносно фрактального броунівського руху. За її допомогою одержано умови середньоквадратичної і потраєкторної диференційовносгі дробових інтегралів, ядра яких містять фрактальний броунівський рух.