2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Павлов Д. В.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (українською)

Про близькість кореляційних функцій однорідних та ізотропних випадкових полів, у яких спектральні функції однакові на певній множині

Павлов Д. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 130-134

Наведено приклади застосування теореми про середнє для знаходження різних оцінок близькості кореляційних функцій, коли їх спектральні функції однакові на деякій множині.