2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кучма М. І.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Симетрична еквівалентність матричних многочленів і виділеиия спільного упітальпого дільника із матричних многочленів

Кучма М. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 211-219

Знайдено необхідні та достатні умови існування спільних уиітальпих дільників із заданими формами Сміта пеособливих матричних многочленів, спільної факторизації симетричних матриць над кільцями многочленів з інволюцією. Отримано умови симетричної еквівалентності таких матриць.