2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кадирбаєва Ж. М.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Об однозначной разрешимости нелокальной краевой задачи для систем нагруженных гиперболических уравнений с импульсными воздействиями

Асанова А. Т., Бакирова Э. А., Кадирбаева Ж. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 8. - С. 1011-1029

Встановлено взаємозв’язок мiж однозначною розв’язнiстю нелокальної крайової задачi з iмпульсним впливом для системи навантажених гiперболiчних рiвнянь та однозначною розв’язнiстю сiм’ї двоточкових крайових задач з iмпульсним впливом для системи навантажених звичайних диференцiальних рiвнянь методом уведення додаткових функцiй. На основi методу параметризацiї отримано достатнi умови iснування єдиного розв’язку сiм’ї двоточкових крайових задач з iмпульсним впливом для системи навантажених звичайних диференцiальних рiвнянь та побудовано алгоритми знаходження його розв’язкiв. Встановлено умови однозначної розв’язностi нелокальної крайової задачi для системи навантажених гiперболiчних рiвнянь другого порядку з iмпульсним впливом. Запропоновано числову реалiзацiю алгоритмiв методу параметризацiї розв’язку сiм’ї двоточкових крайових задач з iмпульсним впливом для системи навантажених звичайних диференцiальних рiвнянь. Результати проiлюстровано на конкретних прикладах.