2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Терджян Ц. Е.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

О разрешимости одной системы нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна на полуоси

Сардарян Т. Г., Терджян Ц. Э., Хачатрян Х. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 8. - С. 1107-1122

Дослiджуються питання побудови додатних сумовних i обмежених розв’язкiв для систем нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Гаммерштейна з рiзницевими ядрами на пiвпрямiй. Указанi системи мають безпосереднi застосування в кiнетичнiй теорiї газiв, теорiї перенесення випромiнювання у спектральних лiнiях, теорiї нелiнiйних конкуренцiйних систем Рiккера для бiжучих хвиль.