2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Майстренко Т. Ю.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

$C*$-алгебри, пов'язані з $F_{2^n }$ унімодальними динамічними системами

Майстренко Т. Ю., Попович С. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 7. - С. 929-938

Розглядаються $C*$-алгебри, пов'язані з простими унімодальними одновимірними неоднозначними динамічними системами $(f,R)$ і з деякими спеціальними обмеженнями. Для цих алгебр наведено повну класифікацію незвідних зображень у гільбертових просторах та описано дуальний простір. Як приклад розглядається однопараметрична сім'я $f_{μ}(x) = μx(1 − x)$.