2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Гайдукевич О. І.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Нові узагальнення теореми Скорца-Драгоні

Гайдукевич О. І., Маслюченко В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 881-888

Показано, що кожна функція Каратеодорі $f : T × X → Y$ —де $Т$ — топологічний простір з регулярною $σ$-скінченною мірою, простори $X$ і $Y$ — метризовні і сепарабельні, $X$ — локально компактний, має властивість Скорца-Драгоні. Аналогічний результат одержано, коли простір $T$ — локально компактний і $X = ℝ^{∞}$