2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Каранджулов Л. І.

Публікацій: 5
Стаття (англійською)

Многоточкові крайові задачі з імпульсною дією

Каранджулов Л. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 6. - С. 770–774

На основі псевдообернених матриць одержані умови існування та єдиності розв’язків лінійних та слабкоиелінійних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсною дією. Розглянуто випадок, коли розмірність диференціальних систем і розмірність крайових умов не співпадають.

Стаття (англійською)

Узагальнена матриця Гріна для лінійних імпульсних крайових задач

Каранджулов Л. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 849–856

Одержано алгебраїчний критерій розв’язності та структуру загального розв’язку крайової зада­чі для систем диференціальних рівнянь з імпульсним'ефектом. Побудовано узагальнену матри­цю Гріна.

Стаття (російською)

Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений с параметрами

Каранджулов Л. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 372–377

За допомогою напівобернених матриць та узагальненої матриці Гріна побудовано розв'язок лінійних та слабкозбурених нелінійних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь з параметром в крайових умовах.

Стаття (українською)

Структура общего решения краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием с помощью полуобратных матриц

Каранджулов Л. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 5. - С. 616–625

За допомогою напівобернених матриць та узагальненої матриці Гріна побудовано загальний розв’язок лінійних крайових систем звичайних диференціальних рівнянь з імпульсною дією.

Стаття (російською)

Ветвление периодических решений квазилинейных автономных систем в резонансном случае

Каранджулов Л. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 6. - С. 760-770

На основании теории ветвления решений нелинейных уравнений получены достаточные условия существования периодических решений квазилинейных автономных систем.