2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мазорчук В. С.

Публікацій: 3
Стаття (англійською)

Простi транзитивнi 2 -зображення двох нефiатних 2 -категорiй проективних функторiв

Мазорчук В. С., Чжан Сяотин

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1625-1649

Показано, що будь-яке просте транзитивне 2-зображення 2-категорiї проективних ендофункторiв для алгебри сагайдака $\mathbb{k}(\bullet \rightarrow \bullet )$ та алгебри Сагайдака $\mathbb{k}(\bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet )$ еквiвалентне клiтинковому 2-зображенню.

Коротке повідомлення (українською)

Про унітаризовні модулі над узагальненими алгебрами Вірасоро

Мазорчук В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1278–1280

Класифіковано унітаризовні модулі зі старшою вагою та унітаризовні модулі проміжної серії над узагальненими алгебрами Вірасоро.

Стаття (російською)

α-Расслоенные модули над алгеброй Ли $\text{sl} (n, ℂ)$

Мазорчук В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1215–1224

Вивчені властивості узагальненої групи Вейля для α-розшарованих модулів над алгеброю Лі $\text{sl} (n, ℂ)$.