2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Митник Ю. В.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Апроксимація розв'язків операторно-диференціальних рівнянь за допомогою операторних поліномів

Кашпіровський О. І., Митник Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1506–1516

Одержані теореми про характерізацію класів функцій, найкращі наближення яких алгебраїчними поліномами мають заданий порядок прямування до нуля. Побудовані наближення розв'язків операторно-диференціальних рівнянь за допомогою поліномів від оберненого оператора.