2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нижник І. Л.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Детермінована дифузія

Нижник І. Л., Нижник Л. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1553-1569

УДК 517.938
Наведено означення та властивості, що стосуються поняття детермінованої дифузії для одновимірних динамічних систем із ліфтом. Дано евристичні пояснення механізму виникнення детермінованої дифузії у динамічних системах із ліфтом і аномальної детермінованої дифузії при транспорті у довгих більярдних каналах із просторово-періодичним неідеальним законом відбиття. Наведено вирази для коефіцієнта детермінованої дифузії.

Коротке повідомлення (російською)

Устойчивые решения системы двух связанных ячеек Чуа

Нижник И. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1567–1569

Вивчається нелінійний ланцюжок двох осциляторів Чуа. Досліджені його стійки розв'язки.