2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Волянська І. І.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Нелокальна задача для рівняння з частинними похідними другого порядку в необмеженій смузі

Ільків В. С., Волянська І. І., Симотюк М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 10. - С. 1374-1381

Встановлено умови коректної розв’язностi в необмеженiй за просторовою змiнною смузi задачi з нелокальними умовами для лiнiйного рiвняння з частинними похiдними другого порядку, коренi характеристичного рiвняння якого мають рiзнi ненульовi дiйснi частини.