2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бобочко В. М.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

О структуре решения системы сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений с недиагонализируемым предельным оператором

Бобочко В. H.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 867–876

Побудовано рівномірну асимптотику розв'язку неоднорідної системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь у випадку, коли граничний оператор ие можна діаі опалізуваї и. Досліджується випадок, коли спектр граничного оператора містить нестабільний елемент у точці $х = 0$.

Коротке повідомлення (російською)

Система дифференциальных уравнений с сильной точкой поворота

Бобочко В. H.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1543–1547

Побудована рівномірна асимптотика розв'язку системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь з сильною точкою звороту. Досліджується випадок, коли граничний оператор є аналітичним відносно малого параметра.

Стаття (російською)

Внутренняя точка поворота в теории сингулярных возмущений

Бобочко В. H.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 7. - С. 876-890

Побудована рівномірна асимптотика розв'язку сингулярно збуреного диференціального рівняння Ліувілля з внутрішньою точкою звороту.

Стаття (українською)

Точка звороту в системі диференціальних рівнянь з аналітичним оператором

Бобочко В. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 147-160

Побудована рівномірна асимптотика розв'язку системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь з точкою звороту. Розглядається випадок, коли граничний оператор аналітично залежить від малого параметра.